activiteiten

  • Geen verwachte afspraken.
 

Nieuws

Krite Koar Balk zoekt dirigent!

Geplaatst op maandag 18 januari 2016 om 20:48

Krite Koar Balk zoekt dirigent!Toon volledige artikel (evt. met foto's)

Het Krite Koar te Balk eo., opgericht in 1944,  is op korte termijn op zoek naar een d i r i g e n t, m/v.

Het Krite Koar is een algemeen gemengd klassiek koor met  meest oudere leden. De koorbezetting omvat 13 sopranen,15 alten, 7 tenoren en 5  bassen. Het koor zingt een gevarieerd  repertoire van meerstemmige muziek. Het repertoire omvat zowel algemene als geestelijke muziek en in principe wordt alles a-capella gezongen. Tijdens de repetitie kan de dirigent gebruik maken van een piano. De wekelijkse repetitie is momenteel op dinsdagavond vanaf 19.45 tot 21.45 uur. Het koor verzorgt per jaar een voorjaarsconcert en een kerstconcert...

20 jaar Vrouwenkoor Eigenwijs

Geplaatst op zaterdag 7 november 2015 om 20:35

20 jaar Vrouwenkoor EigenwijsToon volledige artikel (evt. met foto's)

Op 18 oktober 2015 was ik te gast in de dorpskerk van Rottevalle om het 20-jarig jubileum te vieren. De voorzitster mevr. Gilly Smith opende om precies half drie de middag en was blij met de volle kerk. Op 8 Maart 1995 werd het koor opgericht in het toenmalige vrouwenhuis in Drachten.

Mevr. Hannie Dekker is een van de oprichtsters en is nog steeds lid van het koor Eigenwijs. Ze vertelde hoe het koor is ontstaan. In die tijd waren er verschillende rode vrouwengroepen en die hebben zich samengevoegd. Zo ontstond Vrouwenkoor Eigenwijs. Tot nu toe een gezellige morgen repeteren en af en toe een concert.

Onder leiding van Margo Konings met aan de piano Tinielis Beetsma was het een mooi en gevarieerd concert met vooral veel muziek van en voor vrouwen, maar ook de Friese ...

Jubilarissen bij Mingd Koar Aldtsjerk

Geplaatst op zondag 1 november 2015 om 17:34

Jubilarissen bij Mingd Koar AldtsjerkToon volledige artikel (evt. met foto's)

Op 26 oktober 2015 was een afgevaardigde van de BvZiF uitgenodigd om aan het begin van de jaarvergadering drie jubilarissen een speldje op te prikken en een oorkonde te overhandigen omdat ze alle drie 25 jaar lid van Mingd Koar Aldtsjerk waren. Toen de voorzitter hen naar voren riep, waren ze alle drie aangenaam verrast.

Alle drie hadden ze in die 25 jaar naast hun koorlidmaatschap een of meer functies in het koor bekleed maar ook daarbuiten. Willy van der Wouw was ooit penningmeesteresse en heeft er voor gezorgd dat de automatische betaling van de contributie werd in gevoerd. Tineke de Graaf was jaren lid van de muziekcommissie. Sjerp Tolsma is een twaalftal jaren voorzitter van het koor geweest en regelt nog steeds wat andere zaken voor het koor rond de kerstavond en de ver...

Jubilarissen Frisia Cantat

Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 14:50

Jubilarissen Frisia CantatToon volledige artikel (evt. met foto's)

Op 10 september 2015 hield Frisia Cantat te Stiens een ietwat feestelijke repetitie. Hiervoor was het bestuur van de Bond Van Zangkoren in Friesland ook uitgenodigd. De secretaris van de bond, de heer Dijkstra, maakte graag gebruik van de uitnodiging. De repetitie stond in het teken van twee jubilarissen. Zij zouden deze avond voor jaren lange trouwe dienst door het koor en de bond in het zonnetje worden gezet.

Het betrof Mevr. Hitje Dankert, 50 jaar lid van het koor. Op vele fronten actief, jarenlang  bestuurslid, presentatrice van diverse concerten en noem maar op. Jarenlang maakte ze deel uit van het bestuur ...

Huldiging Anne-Gé ten Berg–de Jong (Mingd Koar Deinum)

Geplaatst op zaterdag 12 september 2015 om 11:39

Huldiging Anne-Gé ten Berg–de Jong (Mingd Koar Deinum)Toon volledige artikel (evt. met foto's)

In de annalen van Mingd Koar Deinum staat vermeld, dat Anne-Gé op 1 september 1990 koorlid is geworden. Met andere woorden: twee dagen geleden was dat precies 25 jaar geleden. Een heuglijk moment, dat met een speldje en een oorkonde wordt onderstreept, ook binnen de sinds kort van kracht zijnde nieuwe decoratieregeling.

Wij kregen de aanvraag voor de decoratie net voor de vakanties bij het bondsbestuur binnen en omdat ik behalve voorzitter van die bond bovendien ook koorlid in Deinum ben, kon prachtig van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om Anne-Gé even toe te spreken en haar de versierselen uit te reiken en in het zonnetje te zetten. 25 Jaar koorlid, maar ook meer dan dat. Ze heeft in die jaren ook verantwoordelijkheid gedragen als bestuurslid: secretaress...


Er worden maximaal 5 berichten per pagina getoond.
Hieronder kunt u de andere pagina's selecteren en bekijken.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19