Jubilea

Bij de Bond hebben wij het gebruik om bij het jubileum van een koorlid dit koorlid te huldigen met een onderscheiding. Hieronder kunt u een tabel vinden waarin precies vermeld staat wat u wanneer kunt verwachten. Als Bond zijn we helaas niet op de hoogte van een jubileum, wij willen de koren dan ook aanmoedigen om ons op de hoogte te stellen van een jubileum. Wij streven ernaar om altijd iemand namens de Bond aanwezig te laten zijn bij een uitreiking, maar als u als koor liever hebt dat u de onderscheiding zelf uit reikt is dit in overleg natuurlijk ook gewoon mogelijk.

Jubileum Onderscheiding
25 jaar Speldje met inscriptie
Oorkonde (op verzoek koor)
50 jaar Speldje met inscriptie
Oorkonde (op verzoek koor)
60 jaar Zilveren BZF lepel
70 jaar Speldje met inscriptie

Jubileum aanmelden

Aanmeldingen voor een jubileum mogen minimaal twee maanden voor de huldiging gemaild worden naar: info@bond-van-zangkoren-friesland.nl. Graag horen we dan ook wanneer wij langs kunnen komen, bij voorkeur bij een concert of bijeenkomst zodat iedereen van de huldiging kan genieten!