Wat doet de bond?

Het doel van de Bond is “de belangen van de koorzang in het algemeen en van de leden in het bijzonder te bevorderen.”
In een ingewikkelde samenleving is het bijna vanzelfsprekend om georganiseerd te zijn. Ook bij ons geldt dat één plus één drie is. M.a.w. de ervaring van de aangesloten Bonden en het bundelen van de krachten levert dié kracht (macht) op die een enkel koor niet kan bewerkstelligen. Daarnaast biedt de Bond de volgende producten en diensten:

BUMA-contract

Een zeer belangrijk voordeel van het lidmaatschap is het contract dat de LOPRZ heeft afgesloten met het BUMA (BUMA staat voor Bureau voor Muziek Auteursrecht). Dit bureau heft voor de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers de auteursrechten. Koren dienen deze rechten ook te betalen. Het is een misverstand dat koren geen auteursrechten hoeven te betalen wanneer zij geen optredens verzorgen. Het contract tussen het BUMA en de LOPRZ voorziet erin dat de Bond de contractueel overeengekomen auteursrechten int en aan het BUMA betaalt. Niet bij de Bond aangesloten koren dienen rechtstreeks een contract met het BUMA af te sluiten. Daar dit individuele contracten betreft is men aanzienlijk duurder uit.
Het is bekend dat het BUMA niet aangesloten koren controleert. Regelmatig vinden er controles plaats vanuit het BUMA.
Als lid van de Bond van Zangkoren in Friesland kunt u onbeperkt concerten of uitvoeringen geven en repetities houden zonder dat het u iets extra kost.

De website van buma stemra

Cursussen

Leden of dirigenten van de bij de Bond aangesloten koren kunnen deelnemen aan alle (mede) door de Bond georganiseerde koorscholingsactiviteiten.

Concours/ zangersfeest

Het jaarlijkse zangersfeest/ concours is de ontmoetingsdag voor de leden van de bij de Bond aangesloten koren. Dit zangfestijn wordt jaarlijks, meestal in de maand april georganiseerd. Naast de vele koren die meedoen aan het zangersfeest is er steeds meer belangstelling voor het concours. Door twee ervaren juryleden worden punten toegekend aan de koren die meedingen naar een prijs.
Daarnaast wordt aan alle deelnemende koren een kritisch verslag verstrekt waar de koren hen voordeel weer mee kunnen doen.

Verzekeringen

De contactpersoon voor alle onderstaande verzekeringen is de penningmeester van de LOPRZ: Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden (waarbij zijn aangesloten de Bonden van Zangkoren in Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland Zuid/ Zeeland).
Koren en muziekverenigingen (gevestigd binnen Nederland) kunnen gebruik maken van onderstaande verzekeringen.
De L.O.P.R.Z. heeft hiervoor een collectief contract afgesloten bij N.V. Interpolis te Tilburg (Bedrijven Compact Polis met polisnummer 00074529751).

Voor een aanvraagformulier en alle overige communicatie (inclusief eventuele schademeldingen) kunt u zich richten tot de penningmeester van de Landelijke Organisatie.

Daar de polisvoorwaarden aan veranderingen onderhevig zijn, wordt u doorverwezen naar de site van de LOPRZ: Verzekeringen LOPRZ.
Neem contact op met de LOPRZ

Algemene informatie:
De assurantiebelasting bedraagt 7 % van de genoemde premies.
De administratiekosten (t.b.v. de centrale administratie door de L.O.P.R.Z.) bedragen € 5,--. Als u deelneemt aan deze verzekeringen ontvangt u geen polis maar alleen een verzekeringsbewijs.