De Bond van Zangkoren in Friesland


Toon of verberg de "Vergaderingen"

De Bond van Zangkoren in Friesland is opgericht op 11 juni 1911 en staat als vereniging ingeschreven bij de kamer van koophandel in Friesland. Het motief om georganiseerd te zijn in een provinciale Bond, in plaats van in een landelijk opererende organisatie, is dat op deze wijze de belangen van de koren en hun leden in de provincie Friesland maximaal kunnen worden behartigd. Door dicht bij de koren te staan en vanuit hun midden het provinciale bestuur te vormen is er een nauw contact mogelijk. Op deze wijze kan ook aandacht worden besteed aan de provinciale problematiek. De Bond van Zangkoren in Friesland is lid van de Landelijke Organisatie van Regionale en Provinciale Zangersbonden (LOPRZ).

Aangesloten verenigingen

Via de LOPRZ kan onze Bond meer algemene belangen behartigen zoals de contracten met betrekking tot de BUMA- rechten, niveauverbetering en publicaties. De LOPRZ heeft weer zitting in andere landelijk opererende verenigingen zoals de VNK (Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties).
Verder is onze Bond via een bestuurslid actief in de provinciale Stichting Samenwerkingsverband Koren Organisaties in Friesland (SAKO). Dit is een district van de VNK ( UNISONO). SAKO is weer nauw gelieerd aan Stichting Keunstwurk. Zie www.keunstwurk.nl.

Via deze weg vinden er in Friesland diverse activiteiten plaats op het gebied van bijvoorbeeld stemvorming en bijscholing van bestuursleden, koorleden en koordirigenten. Het Bondsbestuur heeft verder goede contacten met de provinciale overheid en met de Fryske Kultuerried. Het Bondsbestuur bestaat op de eerste plaats uit enthousiaste koorleden die op vrijwillige basis het bestuur vormen. Op de Algemene Ledenvergadering worden de bestuursleden gekozen door afgevaardigden van de aangesloten koren.

Muziekbibliotheek

In het verleden hebben wij als bond via de LOPRZ de mogelijkheid gehad om uit een muziekbibliotheek stukken te halen. Helaas is deze muziekbibliotheek al enige tijd geleden ontbonden.

Voor onze koren die jaarlijks hun repertoire willen vernieuwen, is er de mogelijkheid om bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) te Voorschoten uit hun bibliotheek voor de tijd van een jaar muziek te lenen. Zij hebben een uitgebreide en goed verzorgde bibliotheek. Voor hun catalogus en huurprijzen kijkt u op www.kczb.info en kunt u rechtstreeks, dus zonder onze tussenkomst, bij hen huren.